Kde se rodí ikony

Plod tvůrčího ducha

Říká se, že nejlepším způsobem, jak podnítit kreativitu a inovaci, je obklopit se jimi. Právě proto jsme ve 40. letech minulého století angažovali architekta Ralpha Erskina, aby vyprojektoval naši továrnu Tivoli.

V polovině 40. let minulého století již výroba Hästens přestala dostačovat možnostem svého stávajícího působiště a firma začala hledat nový domov. David Janson z třetí generace vedení rodinné firmy měl na budoucí areál vysoké požadavky - mělo jít o něco více než o pouhý hangár pro výrobní linku. Nová budova měla mít i duši; být místem, jež probouzí všechny smysly.

Téměř náhodou se Janson setkal s mladým a ještě relativně neznámým britským architektem Raphem Erskinem, který právě putoval Švédskem na kole. Při svých rozpravách o architektuře si skvěle porozuměli a Erskine zakázku okamžitě získal. Výsledek se ovšem rozhodně v ničem nepodobal konvenčním průmyslovým komplexům té doby.

Budova, která se proslavila pod názvem Tivoli, díky své zvlněné klenuté střeše, elegantním liniím a odkazům k námořní tematice získala ve špičkových architektonických kruzích kultovní status.

V roce 1998 se Erskine na místo vrátil, aby téměř půlstoletí starý projekt rozšířil. Po příjezdu řekl Janu Rydemu: "Mám z něj úplně stejný pocit, jako když jsem o něm před padesáti lety mluvil s vaším dědečkem. Ta stavba si uchovala všechny původní hodnoty i původní atmosféru."

Továrna snů

V naší "továrně snů" si ihned uvědomíte hmatatelný poklid a soustředěné ticho. Je to místo, kde pracuje rodina našich řemeslníků, místo tichých činností a tradičních výrobních metod, jež probíhají instinktivně, bez přítomnosti hlučných, syčících strojů. Místo zasvěcené péči o spánek.

Říkat tomuto prostředí "továrna" by se dalo téměř považovat za projev neúcty k postelím, které zde vznikají, i k těm, kdo je vyrábějí. Tady nenajdete ani pásovou výrobu, ani sklad plný pěnové gumy, ani hlučné štípačky a řezačky. Žádné žhnoucí pece. Žádné roboty.

Tady pracují lidé, kteří se řídí svými smysly a zkušenostmi předávanými z generace na generaci.

Naše továrna snů je místem, kde se řemeslníci plně věnují všemu, co dělají. Slyšíte, jak spolu tiše diskutují, posuzují výsledky jednotlivých kroků a navzájem si chválí výsledky.

Továrna snů je nedílnou součástí Hästens i vaší postele a toto soustředění a klid při její výrobě můžete pocítit, kdykoli do ní ulehnete, stejně jako si můžete uvědomit onu energii a radost, kdykoli se v ní probouzíte. Onu touhu po spočinutí na konci dlouhého dne. Způsob, jakým náš ateliér naplňuje naši lásku k spánku, nelze napodobit, pouze ocenit.

Vyhledejte nejbližší prodejnu