Stopa švédské historie v každé posteli

K pochopení filozofie Hästens je třeba porozumět i samotnému Švédsku. Zemi, kde je příroda vždy blíž, než co by kamenem dohodil; místu, kde jsou lidé tak pevně propojeni s přírodou a jejími zdroji, že s nimi takřka společně dýchají a cítí za ně osobní zodpovědnost.

Švédsko jako země velmi vzdálená zbytku Evropy vždy muselo být soběstačné a velmi výkonné. Veškerá rozhodnutí zde ovlivňují místní "inspirativní" klimatické podmínky, a to zejména ve sféře řešení problémů a kreativity. Ve Švédsku umíme velmi dobře maximalizovat naše zdroje za minimálního dopadu na životní prostředí a například přesně víme, které stromy můžeme porazit a které nechat růst pro budoucí blaho a prosperitu. Stejně tak víme, že k řešení problémů vždy vede ta nejkratší a nejjednodušší cesta.

Jsme v jádru analytičtí a do ničeho se nepouštíme bez předchozí důkladné analýzy a přípravy. Někteří vnější pozorovatelé o nás říkají, že nám každé rozhodnutí trvá celé věky - ale to je jednoduše součástí našeho racionálního založení. Které je ovšem také zárukou, že k žádoucímu výsledku dospíváme mnohem rychleji a efektivněji, než kdybychom podléhali unáhleným rozhodnutím a chaotickým pohnutkám.

Naše řešení jsou typicky zaměřená na naše uživatele; právě je klademe na první místo. Myslíme a navrhujeme holisticky, naším rozhodujícím vodítkem je užitečnost pro celou komunitu. Charakteristickým rysem švédského designu je proto jednoduchý, funkční minimalismus a důmyslné využívání přírodních materiálů a zdrojů. Proč něco dovážet, když to můžeme vytvořit z věcí, které máme na dosah ruky?

A přesto se nijak nebráníme experimentu, zdokonalování a hledání za našimi hranicemi. Umíme velmi dobře integrovat dovednosti, metody i materiály používané v cizích zemích a uplatnit je při tom, co děláme doma. Právě proto dnes patříme ke špičce v řadě odvětví, k nimž patří digitální i hardwarové technologie, lékařství a progresivní průmyslový design. Jde o kombinaci tradičního způsobu řešení problémů a logiky, aplikovanou na nové oblasti.

Ve Švédsku příroda dodnes velmi výrazně ovlivňuje náš životní styl. Ať mladí či staří, Švédi jsou v přírodě navýsost šťastní bez ohledu na počasí a roční období, a to i díky doložce k zákonu, která je opravňuje k neomezenému pohybu po venkově a lesích. Pokud se chováte zodpovědně, můžete kempovat kdekoli a svobodně si užívat všech darů přírody. Tento intenzivní smysl pro životní prostředí jde ovšem ruku v ruce s kolektivní zodpovědností a odráží se i ve filozofii Hästens, jejímž cílem je minimální ekologická i etická stopa. Můžeme s klidným svědomím konstatovat, že vždy vracíme víc, než si bereme, a že na tomtéž trváme i u všech našich dodavatelů. A tak to také má být - protože bez přírody, její krásy, síly a životaschopnosti bychom byli ničím.

Vyhledejte nejbližší prodejnu