Výhradní dodavatel
švédského královského dvora
od 1952

Firmě Hästens se dostalo té cti a výsady sloužit jako oficiální dodavatel švédského královského dvora již po tři generace.

Téměř jedno století od svého založení, v roce 1952, král Gustav VI. Adolf udělil firmě Hästens titul Výhradní dodavatel Jeho Veličenstva švédského krále a od té doby naše produkty dodáváme královskému dvoru nepřetržitě.

Podmínky pro získání titulu výhradního královského dodavatele jsou velmi přísné a tuto zásluhu musí potvrdit každý nový panovník. Je puncem kvality a prvotřídního skandinávského designu - symbolem, jehož jsme hrdým a poctěným nositelem.

Vyhledejte nejbližší prodejnu