Brugsbetingelser

Hästens Sängar AB har stillet denne webside til rådighed til din personlige brug. Du må downloade materiale fra websiden til ikke-erhvervsmæssig, personlig brug, forudsat at du bibeholder alle oplysninger om copyright og andre ejendomsrettigheder, der findes i materialet. Du må ikke distribuere, ændre, formidle, genbruge, videresende eller anvende indholdet af denne webside til offentlige eller erhvervsmæssige formål uden skriftlig tilladelse fra Hästens Sängar AB. Dette gælder tekst, billeder, lyd og videomateriale. Nedenstående vilkår og betingelser, herunder alle forskrifter og betingelser vedrørende websiden og internettet, gælder for brugere af denne webside. Når du besøger eller bruger denne webside, accepterer du disse vilkår og betingelser.

Varemærke og copyright

"Hästens" er et registreret varemærke tilhørende Hästens Sängar AB. Hästens varemærket og alt materiale på denne webside er ophavsretligt beskyttet, medmindre andet er angivet, og må ikke anvendes, uden at du først indhenter skriftligt tilladelse fra Hästens Sängar AB eller nogen tredjepart involveret i sammensætningen af websiden.

Links fra og til eksterne websider

Hästens Sängar AB har ikke undersøgt alle websider, der linker til denne webside, og vi kan ikke holdes til ansvar for indhold, fortrolighedspolitikker eller funktionen af sider uden for denne webside, selv hvis de linker hertil. Ovenstående gælder også websider, som kan nås via denne webside.

Ansvarsbegrænsning

Hele indholdet af denne webside stilles til rådighed "som beset" uden nogen form for garanti, hverken udtrykkelig eller underforstået. Hästens Sängar AB kan ikke holdes ansvarlig for direkte, indirekte eller tilfældige skader som følge af adgang til eller brug af websiden. Hästens Sängar AB påtager sig ej heller ansvaret for og kan ikke tilpligtes at kompensere for nogen skader eller vira, der påvirker dit computerudstyr eller anden ejendom som følge af besøg til eller brug af denne webside eller af overførsel af materiale, data, tekst, billeder, video eller lyd fra denne webside, eller som stammer fra denne webside.

Indsendt materiale, spørgsmål og svar samt deltagelse i konkurrencer og quizzer

Hästens Sängar AB påtager sig intet ansvar for materiale, der indsendes til vores servere. Hästens Sängar AB forbeholder sig retten til at anvende indsent materiale, som de findes passende og uden godtgørelse. Som sådan tilhører materiale, der indsendes i forbindelse med konkurrencer, quizzer og andre aktiviteter på websiden Hästens Sängar AB, som frit kan anvende indsendt materiale.

Personoplysninger

Personlige oplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse, der sendes til os, anvendes i henhold til oplysningerne på siden og "Brug af persondata".

Revidering af vilkår og betingelser

Hästens Sängar AB kan til enhver tid revidere disse vilkår og betingelser ved at opdatere denne side. Du er bundet af disse ændringer og bør derfor besøge denne side regelmæssigt for at læse de gældende vilkår og betingelser.