Fortrolighedspolitik

ANVENDELSESOMRÅDE OG FORMÅL

Denne politik gælder for Behandlingen af Personoplysninger hos alle virksomheder, der er en del af Hästens-koncernen (“Hästens” eller “vi”). Formålet med denne politik er at give vores nuværende, tidligere og potentielle kunder, partnere og andre personer (samlet benævnt “personer” eller “dig”) en generel forståelse af:

 • de omstændigheder, hvorunder vi indsamler og behandler dine Personoplysninger
 • de typer af Personoplysninger, vi indsamler
 • årsagerne til indsamling af dine Personoplysninger
 • hvordan vi håndterer dine Personoplysninger
 • fordelingen af ansvaret for Behandlingen af Personoplysninger mellem forskellige juridiske enheder hos Hästens og
 • vores kontaktoplysninger, så du kan modtage oplysninger om og gøre krav på dine rettigheder i forbindelse med vores Behandling af dine Personoplysninger.

Denne politik opdateres løbende for at afspejle de foranstaltninger, der er truffet af Hästens i forbindelse med dine Personoplysninger.

Du kan altid kontakte os vedrørende sager, der handler om beskyttelse af privatlivets fred og data ved at sende en e-mail til privacy@hastens.com.

Ved at bruge Hästens’ tjenester accepterer du vores Databeskyttelsespolitik og vores Behandling af dine Personoplysninger. Du accepterer også, at Hästens bruger elektroniske kommunikationskanaler til at sende oplysninger til dig. Det er vigtigt, at du læser og forstår vores Databeskyttelsespolitik, før du bruger vores tjenester.

Behandlingen af dine Personoplysninger udgør en vigtig del af vores levering af produkter og tjenester til dig. Vi værdsætter den tillid, du viser os, når du giver os dine Personoplysninger, og vi betragter dit privatlivs fred som en vigtig del af de tjenester, vi tilbyder.

For at tilbyde dig vores tjenester, skal vi behandle dine Personoplysninger som nedenfor. Vi gør dette med den største hensyntagen til din integritet.

DATASTYRING HOS HÄSTENS

Hästens Sängar AB (en svensk juridisk enhed med virksomhedsregistreringsnummer 556052-6377) er den Dataansvarlige for alle Personoplysninger, der behandles inden for alle juridiske enheder, der er en del af Hästens-koncernen.

Bemærk, at Hästens og vores autoriserede forhandlere og partnere er separate juridiske enheder, og at vi generelt ikke er ansvarlige, hvis sådanne forhandlere og partnere ikke følger de gældende love. Hvis du har spørgsmål angående din forhandlers brug af dine Personoplysninger, bedes du kontakte forhandleren direkte.

GENERELLE PRINCIPPER

Dine Personoplysninger tilhører dig. Vi bestræber os på ikke at gøre nogen antagelser angående dine privatlivspræferencer, og det er vores mål at designe vores tjenester sådan, at du kan vælge, om du vil dele dine Personoplysninger med os eller ej.

Hästens behandler kun sine kunders Personoplysninger, hvis de er tilstrækkelige, relevante og nødvendige i forhold til det formål, som de er blevet indsamlet til. Vores mål er at anonymisere dine Personoplysninger, når en funktion eller tjeneste kan opnås med anonymiserede data. Hvis vi kombinerer anonymiserede eller ikke-personlige data med dine Personoplysninger, vil de blive behandlet som Personoplysninger, så længe de forbliver kombineret.

Hästens tror på at være transparent omkring, hvilke Personoplysninger vi behandler og til hvilke formål. For os er det også vigtigt at beskytte dine Personoplysninger, da én af Hästens’ kerneværdier er at beskytte det, der er vigtigt for dig.

OVERHOLDELSE AF LOVGIVNINGEN

Det er Hästens’ politik at overholde de gældende love, regler og forskrifter for beskyttelse af privatlivets fred og data i hvert eneste land, hvor vi opererer. Om nødvendigt justerer vi vores Behandling af dine Personoplysninger som beskrevet i denne politik for at sikre overholdelse af lovgivningen.

De Personoplysninger, som Hästens indsamler om dig, vil blive brugt:

 • til at levere produkter og tjenester til dig, herunder at bekræfte din berettigelse til visse køb og tjenester samt til at tilbyde dig bedre tilbud og oplevelser
 • til at opfylde informationsbehov for at kunne udføre alle dele af bestillingsprocessen (f.eks. kundeemne, tilbud, bestilling, levering, betaling, garanti, returnering og refundering)
 • til at informere dig om opdateringer af, eller ændringer i, vores produkter og tjenester, herunder men ikke begrænset til ændringer i vores vilkår og betingelser og politikker
 • til at informere dig om nye produkter, tjenester og begivenheder
 • til at yde produktsupport og -service (garantiservice osv.)
 • til at evaluere og forbedre vores tilbud til, og kommunikation med, personer
 • til at overholde lovkrav eller lovlige myndighedsanmodninger
 • til at udføre markedsundersøgelser
 • til analyse- og kundeprofileringsformål (herunder online og social) og
 • til at garantere sikkerhed for dig og vores medarbejdere på Hästens’ faciliteter

DATAINDSAMLING

Oplysninger, du giver os: Du kan give os oplysninger om dig selv direkte eller indirekte på forskellige måder, for eksempel ved at kontakte os, bestille senge og tilbehør eller tjenester og tilmelde dig begivenheder og garanti gennem Hästens’ website, kundeservice, salgskontakter, messer og detailforretninger, hvor du giver personoplysninger. Vi kan også få sådanne data fra vores autoriserede forhandlere og andre tredjeparter. Sådanne data (“Kundeleverede Personoplysninger”) kan omfatte:

 • Dine kontaktoplysninger (navn, adresse, telefonnummer, e-mail osv.)
 • Data vedrørende dit køb og din brug af vores produkter og tjenester (kundepræferencer og -indstillinger, købshistorik osv.).

Oplysninger, vi indsamler om dig Når du bruger vores tjenester (såsom når du bekræfter et køb, underskriver kontrakter, bekræfter serviceaftaler, deltager i begivenheder), kan vi indsamle følgende oplysninger:

 • Dine kontaktoplysninger (navn, adresse, telefonnummer, e-mail osv.)
 • Demografiske oplysninger (alder, civilstand, husstandssammensætning osv.)
 • Data vedrørende dit køb af produkter og tjenester (kundepræferencer, købshistorik, betalings-og kredithistorik osv.)
 • Hvordan du interagerer med Hästens (hvordan du bruger vores tjenester)
 • Klientoplysninger (PC, tablet, smartphone, IP-adresse, sprogpræferencer, browserindstillinger, tidszone, operativsystem osv.)
 • Overvågningsinformation (videoovervågning på faciliteter, adgangssystemlogfiler osv.)

Vi er særligt omhyggelige og anvender yderligere foranstaltninger, hvis og når vi indsamler og Behandler Følsomme personoplysninger, som krævet i henhold til gældende lovgivning. For at undgå tvivl bemærkes det, at den gældende lovgivning kan kræve, at andre slags data også skal behandles som Følsomme personoplysninger.

De oplysninger, du giver, samt oplysninger om produkterne/tjenesterne og dine økonomiske oplysninger er generelt nødvendige for at indgå et kontraktligt forhold til os, mens de andre oplysninger, vi indsamler, generelt er nødvendige til andre formål, som beskrevet nedenfor.

Video surveillance: In Hästens facilities video surveillance will be performed on legitimate interest basis with balance against the individual’s interest, rights and freedoms. The purpose of video surveillance is crime prevention and to ensure a safe and secure environment for employees, customers and visitors in Hästens facilities.

Websites and cookies

In general, you can visit Hästens websites without telling us who you are or revealing any information about yourself. However, to be able to provide you with certain services or offerings, we often need to record certain items of Personal Data such as your name and email address. We may also collect (by means of cookies) anonymous information on how you have used our websites prior to such recording. This information will be helpful to us in order to improve our websites or marketing. See Hästens Cookie Declaration at www.hastens.com for information on the cookies we use.

SAMTYKKE

Hvor det er rimeligt rent praktisk eller som krævet i henhold til gældende lovgivning, indhenter vi dit samtykke før indsamling eller brug af dine Personoplysninger. Anmodningen om dit samtykke vil være klar og specifik og give dig et rimeligt grundlag, hvorpå du kan træffe din beslutning. Vi tager aldrig dit samtykke for givet. I stedet sørger vi for, at du aktivt kan samtykke på en klar og transparent måde. Dit samtykke er frivilligt og kan altid tilbagekaldes, for eksempel ved at kontakte Hästens på den adresse, der er angivet i afsnittet “Oplysninger og adgang” nedenfor. Hvis du ikke giver dit samtykke, kan det muligvis ikke lade sig gøre at bruge tjenesterne eller dele af tjenesterne.

INTERNATIONALE OVERFØRSLER

Hästens kan i sjældne tilfælde overføre dine Personoplysninger til modtagere i lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, der kan have en anden databeskyttelseslovgivning. Dette omfatter lande, som EU-kommissionen ikke anser for at have et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for Personoplysninger. Hvis dette sker, vil Hästens sikre, at der er lovmæssigt grundlag for overførslen i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. Du vil også blive informeret om det lovmæssige grundlag, hvilke sikkerhedsforanstaltninger, der blev implementeret og hvor du kan få en kopi af disse sikkerhedsforanstaltninger.

BRUG AF DATA

For de fleste Behandlingshandlinger kan du stoppe vores brug af dine Personoplysninger ved at opdatere dine præferencer eller tilbagekalde dit samtykke til Behandlingen ved at kontakte Hästens på den adresse, der er angivet i afsnittet “Oplysninger og adgang” nedenfor eller som på anden måde instrueret af os. Dog, og medmindre andet følger af gældende lovgivning, kan du generelt ikke framelde dig Behandlingen af dine Personoplysninger:

 • som vi udfører for at sende dig vigtige meddelelser, såsom ændringer i vores vilkår og betingelser og politikker eller i tilfælde af produkttilbagekaldelser
 • som vi udfører for at overholde vores lovmæssige forpligtelser.

OPBEVARING

Vi opbevarer kun dine Personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne opfylde de formål, der er beskrevet i denne politik, eller de formål, som du ellers er blevet informeret om. Dette betyder, at når du har givet samtykke til vores Behandling af dine Personoplysninger, så opbevarer vi dataene så længe kundeforholdet varer (og, hvor det er relevant, indtil udløbet af garantiperioden) eller indtil du tilbagetrækker dit samtykke. Hvis du har tilbagetrukket dit samtykke, kan vi ikke desto mindre opbevare visse Personoplysninger i den periode, der kræves, for at vi kan opfylde vores lovmæssige forpligtelser og forsvare os i juridiske tvister. Hvis vi ikke har modtaget dit samtykke til Behandling, vil dataene kun blive opbevaret i det omfang, vi har lov til at gøre det ifølge loven.

DATAKVALITET

Når vi behandler dine Personoplysninger, bestræber vi os på at sikre, at de er korrekte og opdaterede. Vi forsøger at slette eller rette Personoplysninger, der er forkerte eller ufuldstændige. For mere information angående din ret til at sikre nøjagtigheden af dine Personoplysninger, som vi opbevarer, bedes du se afsnittet “Oplysninger og adgang” nedenfor.

OPLYSNINGER OG ADGANG

Én gang om året har du ret til at anmode om, og gratis modtage, oplysninger om, hvilke Personoplysninger vedrørende dig, som vi Behandler, formålet med Behandlingen og modtagerne eller modtagerkategorierne, som Personoplysningerne deles med. Anmodninger om sådanne oplysninger skal fremsættes skriftligt, underskrives af dig personligt og indeholde oplysninger om navnet, adressen og ideelt set også e-mailadressen. Du har også ret til at anmode om, at vi retter, blokerer eller sletter eventuelle forkerte oplysninger vedrørende dig. Anmodninger skal sendes til den juridiske enhed, der er angivet i slutningen af dette dokument. Dine anmodninger vil blive behandlet på en hurtig og korrekt måde. Anmodninger om at slette Personoplysninger er underlagt eventuelle gældende lovkrav. I de tilfælde, hvor den gældende lov kræver et administrativt gebyr for at overholde en sådan anmodning, kan et sådant gebyr blive opkrævet af Hästens.

SIKKERHED

Hästens har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte dine Personoplysninger mod utilsigtet eller ulovlig destruering, utilsigtet tab eller ændring, uautoriseret videregivelse eller adgang og enhver anden ulovlig form for Behandling.

VIDEREGIVELSE TIL TREDJEPARTER

Hästens kan dele dine Personoplysninger:

 • Among Hästens Group´s legal units
 • blandt Hästens-koncernens juridiske enheder
 • med Hästens autoriserede forhandlere og partnere med det formål at distribuere produkt- og servicetilbud og anden kommunikation til dig
 • i forbindelse med salget eller overførslen af en Hästens-enhed eller dens aktiver
 • som krævet i henhold til loven, for eksempel i forbindelse med en myndighedsforespørgsel, tvist eller anden juridisk proces eller anmodning
 • når vi, i god tro, mener, at videregivelse er nødvendig for at beskytte vores rettigheder, for eksempel for at undersøge potentielle overtrædelser af vores vilkår og betingelser eller for at opdage, forhindre eller afsløre bedrageri eller andre sikkerhedsspørgsmål

Hästens, som den Dataansvarlige for dine Personoplysninger, vil som hovedregel kun videregive dine Personoplysninger til en tredjepart, hvis vi har modtaget dit samtykke til at gøre dette. Hvis det er tilladt i henhold til loven, kan vi dog dele dine Personoplysninger uden dit samtykke, medmindre vi anser dit samtykke for at være nødvendigt i den enkelte sag, eller dit samtykke er krævet i henhold til loven, i følgende situationer:

 • situationer, hvori videregivelse er krævet i henhold til loven
 • situationer, hvori videregivelse er nødvendig med det formål at Hästens forfølger sine legitime interesser (for eksempel for at beskytte vores lovmæssige rettigheder, som beskrevet ovenfor)

MARKEDSFØRING

Vi hverken sælger eller handler med dine Personoplysninger med tredjeparter, medmindre vi har dit samtykke til at gøre dette. Vi deler ikke dine Personoplysninger med tredjeparter til deres markedsføringsformål, medmindre vi har modtaget dit samtykke til sådanne videregivelser. Hvis du har givet et sådant samtykke, men ønsker at stoppe med at modtage markedsføringsmateriale fra en tredjepart, bedes du kontakte denne tredjepart direkte. Vi kan give dig oplysninger angående nye produkter, tjenester, begivenheder eller lignende markedsføringsaktiviteter. Hvis du ønsker at afmelde dig et bestemt e-mailnyhedsbrev eller lignende kommunikation, bedes du følge instruktionerne i den pågældende kommunikation.

KONTAKTOPLYSNINGER

For at kontakte databeskyttelsesrepræsentanten, skal du bruge følgende kontaktoplysninger:

privacy@hastens.com

Hästens Sängar AB, Privatliv DPO, Boks 130, SE-731 23 Köping, Sverige

For at udøve dine rettigheder, f.eks. for at få oplysninger eller adgang til Personoplysninger, som vi behandler, skal du bruge følgende kontaktoplysninger:

Hästens Sängar AB, Privatlivsanmodning, Boks 130, SE-731 23 Köping, Sverige

Complaint

You may at any time lodge a complaint with a supervisory authority regarding Hästens collection and processing of your personal data. In Sweden, you can lodge a complaint with the Swedish Data Inspection.