Park Hyatt Istanbul - Macka Palas

Address
Tesvikiye, Bronz Sokak No. 4, 34367 Sisli/Istanbul, Turkey