Hallo iedereen, ik heb een leuke
wedstrijd voor jullie!

Wil je een Hästens Luxuria winnen? Neem deel aan Elsa’s Coming Home-wedstrijd:

 1. Ga naar een Hästens-winkel en maak een Coming Home-selfie in een bed
 2. Instagram hem met de hashtag #pureluxuria
 3. Volg @hastensglobal op Instagram

Meerdere deelnames per persoon zijn toegelaten en mogen video, illustratie, mixed media of fotografie bevatten. De jury zal de deelnames beoordelen en het beeld selecteren dat volgens hen het beste het “Coming Home in een Hästens bed”-gevoel representeert en de winnaars aankondigen in augustus 2016. Als je geen Instagram-account hebt, kun je je deelname e-mailen naar cominghome@hastens.se.

Prijzen

1e prijs: Één Hästens Luxuria-bed 180x200cm
(equivalent aan King Size), plus Hästens BJX-topdekmatras. 2e prijs: Twee anatomische kussens van Hästens. 3e prijs: Één set origineel beddengoed van Hästens.

Algemene voorwaarden wedstrijd

Naar deze algemene voorwaarden wordt verwezen op het moment van deelname aan de wedstrijd.

 • Wedstrijdgegevens maken deel uit van deze algemene voorwaarden
 • Deelname is mogelijk voor inwoners van de Europese Unie, Zwitserland, Noorwegen, Noord-Amerika, China, Taiwan, India, Turkije en Zuid-Afrika.
 • Werknemers (en hun families) van Hästens Group, zijn leveranciers en agenten, de leveranciers van de prijzen en alle andere bedrijven geassocieerd met de wedstrijden komen niet in aanmerking om deel te nemen aan de wedstrijd.
 • Elke deelnemer moet 18 jaar of ouder zijn.
 • Bewijs van identiteit en leeftijd kan gevraagd worden.
 • Gebruik van een valse naam of adres zal leiden tot diskwalificatie.
 • Alle deelnames moeten rechtstreeks gemaakt worden door de persoon die deelneemt aan de wedstrijd.
 • Online deelnames die gemaakt worden met behulp van methoden gegenereerd door een script, macro of het gebruik van geautomatiseerde apparatuur zijn ongeldig.
 • Er kan geen verantwoordelijkheid worden aanvaard voor verloren, vertraagde of beschadigde deelnames, of als gevolg van een computerfout bij de overdracht.
 • De prijzen zijn zoals vermeld, zijn niet overdraagbaar aan een ander individu en geen contant geld of andere alternatieven zullen worden aangeboden.
 • De winnaar(s) is(zijn) verantwoordelijk voor de kosten en regelingen die niet specifiek zijn opgenomen in de prijzen, met inbegrip van alle nodige reisdocumenten, paspoorten en visa. Prijzen zijn afhankelijk van beschikbaarheid en de algemene voorwaarden van de prijsleveranciers.
 • De promoters behouden zich het recht voor de algemene voorwaarden van wedstrijden aan te passen of te wijzen en deelnames van deelnames die voldoen aan de geest van de wedstrijd te weigeren.
 • In geval een prijs niet beschikbaar is, behoudt de promoter zich het recht voor om een alternatieve prijs van gelijke of hogere waarde aan te bieden.
 • De winnaar(s) stemt in/stemmen in met het gebruik van hun naam, foto en openbaarmaking van het land en woonplaats en zal samenwerken met alle andere redelijke verzoeken van Hästens Group met betrekking tot publiciteit na de overwinning.
 • Redelijke inspanningen zullen gedaan worden om contact op te nemen met de winnaar(s). Als er geen contact kan opgenomen worden met de winnaar(s), of de winnaar(s) deze algemene voorwaarden niet kan/kunnen naleven, behoudt de promoter zich het recht voor om de prijs aan te bieden aan de volgende willekeurig getrokken in aanmerking komende deelnemer, of indien de promotie wordt gejureerd, behoudt de promoter zich het recht voor de prijs aan te bieden aan de opvolger(s) geselecteerd door dezelfde juryleden.
 • De prijs zal ook schriftelijk bevestigd worden aan de winnaar(s).
 • Het uitblijven van antwoord of het niet opgeven van een leveringsadres, of het niet voldoen aan de toelatingsvoorwaarden kan leiden tot de verbeurdverklaring van de prijs.
 • Waar van toepassing is de beslissing van de juryleden finaal op basis van de in de promotie uiteengezette criteria en over deze beslissing zal niet worden gecorrespondeerd. Wedstrijden kunnen op elk moment worden gewijzigd of ingetrokken.
 • De aanbieder van de prijs staat vermeld in het promotiemateriaal.
 • De Promoter is Hästens Group, Box 130, 731 23 Köping, Zweden.
 • De promoter is Hästens Group, Box 130, 731 23 Köping, Zweden. [Mq: ch] * In het geval van een discrepantie tussen deze algemene voorwaarden en de details in het promotiemateriaal (of andere algemene voorwaarden die op het moment van de deelname worden genoemd of waar naar wordt verwezen), prevaleren de details van het promotiemateriaal (en alle andere algemene voorwaarden die op het moment van de deelname worden genoemd of waar naar wordt verwezen).
 • Tenzij anders vermeld, zal de prijs zal worden geleverd door de dichtstbijzijnde Hästens-agent en worden de invoerrechten, belasting en leveringskosten volledig gedekt door Hästens Group.
 • De winnaar krijgt een voucher die kan worden ingeruild tegen de waarde van de prijs, met de optie om te upgraden op het moment dat hij zijn prijs verzilvert.