Stopa švédskeho dedičstva v každej posteli Hästens

Ak chceme pochopiť filozofiu Hästens, musíme porozumieť samotnému Švédsku. Krajine, kde je príroda vždy bližšie, než by kameňom dohodil; miestu, kde sú ľudia tak pevne spojení s prírodou a jej zdrojmi, že s nimi takmer spoločne dýchajú a cítia za nich osobnú zodpovednosť.

Švédsko ako krajina vzdialená zvyšku Európy musela vždy byť sebestačná a veľmi výkonná. Všetky naše rozhodnutia tu ovplyvňujú naše náročné klimatické podmienky, a to najmä v oblasti riešenia problémov a kreativity. Vo Švédsku veľmi dobre vieme maximalizovať naše zdroje s minimálnym vplyvom na životné prostredie. Napríklad presne vieme, ktoré stromy môžeme zoťať a ktoré musíme nechať rásť pre budúce blaho a prosperitu. Rovnako vieme, že k vyriešeniu problémov vedie vždy tá najkratšia a najjednoduchšia cesta.

V jadre sme analytickí a do ničoho sa nepúšťame bez dôkladnej analýzy a prípravy. Ľudia zvonka zvyknú o nás hovoriť, že nám každé rozhodnutie trvá veky – ale to je jednoducho súčasťou nášho racionálneho založenia. Ktoré je však tiež zárukou, že sa omnoho rýchlejšie a efektívnejšie dopracujeme k požadovanému výsledku, než keby sme robili unáhlené rozhodnutia a vydávali sa k cieľu skratkami.

Naše riešenia sú zamerané na našich používateľov; práve oni sú u nás vždy na prvom mieste. Myslíme a navrhujeme holisticky s dôrazom na funkčnosť. Charakteristickou črtou švédskeho dizajnu je preto jednoduchý, funkčný minimalizmus a dômyselné využívanie prírodných materiálov. Prečo by sme mali dovážať, keď si materiál vieme vyrobiť sami z vecí okolo nás?

Napriek tomu nie sme proti experimentovaniu, zdokonaľovaniu a skúmaniu okolitého sveta. Vždy sme sa naše dobrodružstvá snažili využiť naplno ... Vlastne sme celkom dobrí v preberaní zručností, techník a materiálov zo zahraničia a ich aplikovaním do našej praxe. Práve preto dnes patríme k špičke vo viacerých odvetviach ako sú digitálne aj hardvérové technológie, medicína a pokrokový priemyselný dizajn. Je to kombinácia tradičného spôsobu riešenia problémov a logiky, aplikovaná na nové oblasti.

Príroda dodnes výrazne ovplyvňuje náš životný štýl. Mladí aj starší Švédi sú v prírode šťastní bez ohľadu na ročné obdobie – je to aj vďaka doložke k zákonu „Allemansrätten“, ktorá každému obyvateľovi umožňuje neobmedzený pohyb po vidieku aj lesoch. Ak sa správate zodpovedne, môžete kdekoľvek stanovať a s mierou si užívať všetkých darov prírody.

Tento intenzívny zmysel pre životné prostredie ide ruka v ruke s kolektívnou zodpovednosťou a odráža sa aj vo filozofii Hästens, ktorej cieľom je zanechať ekologickú aj etickú stopu. Môžeme pokojne konštatovať, že vždy vraciame viac, ako si berieme, a že na tom trváme aj u svojich dodávateľov. A tak to má byť. Pretože bez prírody a jej krásy, sily a životaschopnosti by sme neboli ničím.

VAŠA NAJBLIŽŠIA PREDAJŇA