Malangen Brygger Resort

Address
Skutvik, 9055 Meistervik, Norway