Användarvillkor

Hästens Sängar AB har gjort denna webbplats tillgänglig för ditt eget, personliga bruk. Du får ladda ner material från webbplatsen för icke-kommersiellt, personligt bruk förutsatt att du respekterar upphovsrätten och andra äganderättigheter som anges i materialet. Du får inte distribuera, ändra, sprida, återanvända eller använda innehållet på denna webbplats för offentliga eller kommersiella ändamål utan skriftligt medgivande från Hästens Sängar AB. Det gäller text och bilder samt ljud- och videomaterial. Villkoren och bestämmelserna nedan, inbegripet alla lagar och villkor som är relevanta för webbplatsen och internet, gäller användarna av denna webbplats. Genom att gå in på eller använda denna webbplats accepterar du dessa villkor och bestämmelser.

Varumärke och upphovsrätt

"Hästens" är ett registrerat varumärke tillhörande Hästens Sängar AB. Hästens varumärke och allt material på denna webbplats är skyddat av upphovsrätt såvida inget annat anges och får inte användas utan föregående skriftligt tillstånd från Hästens Sängar AB eller tredje part som är inblandad i uppbyggnaden av webbplatsen.

Länkar från eller till externa webbplatser

Hästens Sängar AB har inte kontrollerat alla webbplatser som länkar till denna webbplats och vi kan inte hållas ansvariga för innehållet i, sekretesspolicyerna för eller funktionen hos sidor utanför denna webbplats, även om det länkas till dem här. Ovanstående gäller alla webbplatser som kan nås via denna webbplats.

Ansvarsbegränsning

Hela innehållet i denna webbplats tillhandahålls "i befintlig form” utan några garantier, varken uttryckliga eller underförstådda. Hästens Sängar AB kan inte hållas ansvariga för direkta, indirekta eller oavsiktliga skador till följd av tillträde till eller användning av webbplatsen. Hästens Sängar AB tar heller inget ansvar för och kan inte hållas skyldiga att kompensera för eventuella skador eller virus som drabbar din datormiljö eller annan egendom till följd av tillträde till eller användning av denna webbplats eller överföring av material, data, text, bilder, videofilmer eller ljudmaterial från denna webbplats, eller som har sitt ursprung i denna webbplats.

Inskickat material, frågor och svar och deltagande i tävlingar och frågesporter

Hästens Sängar AB tar inget ansvar för material som skickats in till våra servrar. Hästens Sängar AB förbehåller sig rätten att använda material på det sätt som anses lämpligt och utan ersättning. Det innebär att material som skickas in i samband med tävlingar, frågesporter och andra aktiviteter på webbplatsen tillhör Hästens Sängar AB, som fritt kan använda det inskickade materialet.

Personuppgifter

Personuppgifter som namn, adresser, telefonnummer och e-postadresser som skickas in till oss i enlighet med informationen på sidan "Användning av personuppgifter".

Ändring av villkor och bestämmelser

Hästens Sängar AB kan när som helst ändra dessa villkor och bestämmelser genom att uppdatera denna sida. Du är förbunden av dessa ändringar och bör därför besöka denna sida regelbundet för att läsa de gällande villkoren och bestämmelserna.

Välkommen in och provsov!