Ikonen där man tillverkar ikoner

En produkt som är ett resultat av kreativitet

Det sägs att det bästa sättet att ge kreativiteten och innovationen bränsle är att omge sig med dem. Det var det vi gjorde när vi anlitade arkitekten Ralph Erskine för att skapa vårt ”Tivoli” på 1940-talet.

I mitten av 1940-talet hade Hästens växt ur sin produktionsanläggning och började leta efter ett nytt hem. David Janson, tredje generationens företagsledare på Hästens, hade stora planer för den nya anläggningen. Det måste vara mer än bara ett hangar med en monteringslinje; det måste finnas en själ. En plats som gav bränsle åt sinnena.

Nästan som av en slump kom Janson i kontakt med den unga Ralph Erskine, en relativt okänd brittisk arkitekt som turnerade på cykel genom Sverige. De hade liknande tankar om arkitektur som gick perfekt ihop och Erskine anlitades omedelbart för uppdraget. Resultatet var en byggnad som skilde sig helt från konventionella fabriksanläggningar på den tiden.

Byggnaden, som initialt kallades för ”Tivoli”, fångade fantasin, och har med sitt böljande välvda tak, sina eleganta linjer och sina marina inslag blivit ett ikoniskt landmärke i arkitektoniska sammanhang.

1998 återvände Erskine för att expandera den byggnad han uppförde cirka 50 år tidigare. När han fram sa han till Jan Ryde: ”Det känns exakt som när jag talade med din farfar för cirka 50 år sedan. Det har samma värderingar och samma känsla.”

Drömfabriken

På vår drömfabrik råder det ett påtagligt lugn som man kan känna. Det är här vår familj av hantverkare arbetar; en plats av tyst aktivitet, av traditionella tekniker som tillämpas instinktivt utan fräsande eller bullrande maskiner. Det är en plats för omsorg om och kärlek till sömnen.

Att kalla det för en ”fabrik” är kanske att göra sängarna som produceras här och dem som bygger dem en otjänst. Här skapas inga hastverk. Vi har inget lager fyllt med skum och gummi eller maskiner som tuggar och skär och fräser iväg. Det finns inga flammande ugnar. Inga robotar.

Vi har människor som använder sina sinnen, sina färdigheter och tekniker som förts vidare genom generationer för att bygga våra sängar.

Vår drömfabrik är en plats för fokuserad aktivitet när Hästens hantverkare tar sig an sitt arbete. Du kan höra deras samtal, hur de mentalt bockar av inspektioner och bekräftar justeringar.

Drömfabriken är en del av Hästens, och en del av din säng. Stillheten och lugnet som du känner när du ligger i den. Energin och glädjen när du vaknar upp. Längtan efter sängen i slutet av en lång dag. Det sätt på vilket vår ateljé ger bränsle och näring till vår passion för sömn kan inte efterhärmas, bara uppskattas.

Välkommen in och provsov!