Rise and outshine.

Vi söker store managers i London, New York, Göteborg och Stockholm.

Vad för slags företag vill du helst jobba med? Världens främsta sökmotorjätte? Kanske ledaren inom eldrivna fordon? Eller vad sägs om en be-satt sängtillverkare från Köping? Antagligen har du aldrig funderat över en karriär i sängbranschen.Men tro oss. Det har aldrig funnits en mer spännande tid att jobba med sömn. Flera nya neurovetenskapliga studier pekar i samma riktning. Kvaliteten på vår sömn påverkar allt från inlärning till vår förmåga att fatta logiska beslut. Sömnen hjälper oss att hantera oro, den stärker vårt immunförsvar och inspirerar vår kreativitet. Sängtillverkning handlar med andra ord inte enbart om hur den känns att ligga i. Nog så viktigt, om inte viktigare, är hur du känner dig nästa dag.

Det är anledningen till att vi ända sedan 1852 har strävat efter ett mål: Att skapa en säng så perfekt att den gör digmer vaken.Vi söker inte traditionella säljare. Vi behöver personer som har förmågan att inspirera. Som kansätta ihop och driva sina egna team. Men kanske viktigast av allt, personer som har förmågan att tänka i nya banor vad gäller säng-retail. Vi söker dig som delar vår besatthet för perfektion och vår tro på att en god natts sömn göra dagen liteljusare för våra kunder. Världen står inför ett uppvaknande. Vill du vara med?

Be awake for the first time in your life.