Hej allihopa! Jag har en rolig tävling åt er!!!

Vill du vinna en Hästens Luxuria? Var med i Elsas äntligen hemma-tävling:

 1. Gå till en Hästensbutik och ta en äntligen hemma-selfie i en säng
 2. Lägg upp bilden på Instagram med hashtagen #pureluxuria
 3. Följ @hastensglobal på Instagram

Samma person får delta flera gånger, och bidraget får innehålla en videofilm, en illustration, blandade medier eller ett foto. Juryn bedömer bidragen, väljer den bild de tycker bäst representerar ”Äntligen hemma i min Hästens-säng” och meddelar vinnarna i augusti 2016. Om du inte har något Instagramkonto kan du skicka in ditt bidrag via e-post till cominghome@hastens.se.

Priser

1:a pris: En Hästens Luxuria-säng 180 x 200 cm
(motsvarar King Size) och en Hästens BJX bäddmadrass.
2:a pris: Två Hästens anatomiska kuddar.
3:e pris: En uppsättning Hästens sänglinne original.

Tävlingsvillkor

Dessa villkor och bestämmelser gäller vid den tidpunkt då man deltar i tävlingen.

 • Detaljerade uppgifter om tävlingen är en del av dessa villkor och bestämmelser
 • Invånare i EU, Schweiz, Norge, Nordamerika, Kina, Taiwan, Indien, Turkiet och Sydafrika får delta i tävlingen.
 • Anställda (och deras familjer) inom Hästenskoncernen samt dess leverantörer och återförsäljare, leverantörerna av priserna och andra företag som är inblandade i tävlingarna får inte delta i tävlingen.
 • Du måste vara 18 år eller äldre för att delta.
 • Du kan behöva bevisa din identitet och din ålder.
 • Om du använder ett falskt namn eller en falsk adress blir du diskvalificerad från tävlingen.
 • Alla bidrag måste lämnas in direkt av den person som deltar i tävlingen.
 • Bidrag som lämnats in online med hjälp av metoder som genererats av ett skript, ett makro eller användning av automatiserade enheter är ogiltiga.
 • Vi tar inget ansvar för bidrag som tappats bort, försenats eller är korrupta eller på grund av datafel vid överföringen.
 • Priserna är de angivna och kan inte överlåtas på någon annan person eller bytas in mot kontanter eller alternativa priser.
 • Vinnaren (vinnarna) står själva för utgifter och annat som tillkommer som inte specifikt ingår i priserna, inklusive nödvändiga resehandlingar, pass och visum. Priserna delas ut i mån av tillgänglighet och enligt prisutdelarnas villkor och bestämmelser.
 • Marknadsföringsföretaget förbehåller sig rätten att ändra tävlingsvillkoren och avvisa bidrag från deltagare som inte deltar i enlighet med tävlingens anda.
 • I händelse av att en pris inte finns tillgängligt förbehåller sig marknadsföringsföretaget rätten att erbjuda ett alternativt pris av motsvarande eller högre värde.
 • Vinnaren (vinnarna) godkänner att deras namn, foto och hemort publiceras och till att samarbeta med och godta rimliga förfrågningar från Hästenskoncernen i anslutning till eventuell publicitet efter att ha vunnit tävlingen.
 • Rimliga ansträngningar kommer att vidtas för att kontakta vinnaren (vinnarna). Om vinnaren (vinnarna) inte kan kontaktas eller inte uppfyller dessa villkor och bestämmelser förbehåller sig marknadsföringsföretaget rätten att ge nästa slumpmässigt utvalda deltagare priset, eller i händelse av att en jury utser vinnarna förbehåller sig marknadsföringsföretaget rätten att ge priset till den/de som samma jury har placerat på andra eller tredje plats.
 • En bekräftelse på priset kommer även att skickas ut skriftligen till vinnaren (vinnarna).
 • Underlåtenhet att svara och/eller ange en adress för leverans eller om villkoren för att delta inte uppfylls, kan leda till att priset förverkas.
 • I tillämpliga fall är juryns beslut slutgiltigt i enlighet med de kriterier som anges för tävlingen och inga diskussioner kommer att inledas till följd av detta beslut. Tävlingarna kan komma att ändras eller avbrytas när som helst.
 • Vilken part som tillhandahåller priset specificeras i reklammaterialet.
 • Marknadsföringsföretaget är Hästenskoncernen, Box 130, 731 23 Köping
 • I händelse av motstridigheter mellan dessa standardvillkor och -bestämmelser och uppgifterna i marknadsföringsmaterialet (eller eventuella andra villkor och bestämmelser som tillhandahållits/som det hänvisats till vid tidpunkten för deltagandet) ska uppgifterna i marknadsföringsmaterialet (eller eventuella andra villkor och bestämmelser som tillhandahållits/som det hänvisats till vid tidpunkten för deltagandet) gälla.
 • Om inget annat anges kommer priset att levereras av närmaste Hästens-återförsäljare och importtullar, skatter och leveranskostnader täcks till fullo av Hästenskoncernen.
 • Vinnaren kommer att få en check som ska lösas in mot prisets värde, med möjlighet att uppgradera vid tidpunkten för inlösen.