Podmínky používání

Tyto webové stránky pro vás vytvořila společnost Hästens Sängar AB. Můžete zde stahovat materiály pro nekomerční účely a osobní potřebu za podmínky, že v nich zachováte veškeré informace týkající se autorských a dalších vlastnických práv. Tyto dokumenty a obsah těchto webových stránek není dovoleno jakkoli šířit, upravovat, opětovně používat či přeposílat ani je jakkoli využívat pro veřejné či komerční účely bez výslovného písemného svolení Hästens Sängar AB. Toto ustanovení se vztahuje na celý obsah - tedy text a dokumenty vizuální a audiovizuální povahy. Všeobecné smluvní podmínky uvedené níže, včetně všech zákonných opatření a podmínek souvisejících s užíváním webových stránek a internetu, se vztahují i na uživatele těchto webových stránek. Návštěvou těchto webových stránek a jejich používáním vyjadřujete svůj souhlas s danými všeobecnými smluvními podmínkami.

Ochranná známka a autorská práva

"Hästens" je registrovaná ochranná známka společnosti Hästens Sängar AB. Ochranná známka Hästens a veškeré materiály, jež tvoří obsah těchto webových stránek, jsou chráněny autorskými právy, pokud není uvedeno jinak, a nelze je jakkoli používat bez předchozího písemného souhlasu ze strany Hästens Sängar AB či jakékoli třetí strany podílející se na tvorbě daných webových stránek.

Odkazy z jiných a na jiné webové stránky

Hästens Sängar AB nemůže ověřovat všechny webové stránky odkazující na tuto webovou stránku a nenese žádnou zodpovědnost za obsah, ochranu osobních údajů a funkčnost stránek mimo tyto webové stránky, a to i pokud je zde na ně uveden odkaz. Výše uvedené se týká i jiných součástí internetu, jež lze navštívit prostřednictvím těchto webových stránek.

Rozsah zodpovědnosti

Veškerý obsah těchto webových stránek je poskytován jako "viděný" bez jakékoli explicitní či implicitní záruky. Společnost Hästens Sängar AB se zříká zodpovědnosti za jakékoli přímé, nepřímé a náhodné škody způsobené návštěvou či používáním těchto webových stránek. Stejně tak ji nelze činit zodpovědnou za či povinnou kompenzovat jakékoli škody či zavirování vašeho počítače ani jiného vašeho zařízení způsobené návštěvou či používáním těchto webových stránek či jako důsledek přeposílání materiálů, dat, textu, fotografií, videa či zvuku z těchto webových stránek či materiálů na nich vznikajících.

Poskytnuté materiály, otázky a odpovědi a účast v soutěžích a kvízech

Hästens Sängar AB nenese zodpovědnost za materiály poskytnuté našim serverům. Hästens Sängar AB si vyhrazuje právo na použití všech materiálů, které shledá vhodnými ke zveřejnění, a to bez zasilatelova nároku na odměnu. Veškeré materiály poskytnuté v souvislosti se soutěžemi, kvízy a dalšími aktivitami na těchto webových stránkách jsou proto výhradním majetkem společnosti Hästens Sängar AB, která s nimi může volně nakládat dle svého uvážení.

Osobní údaje

Osobní údaje jako jména, adresy, telefonní čísla a e-mailové adresy nám zaslané budou použity v souladu s informacemi uvedenými na straně "Využití osobních údajů".

Změny všeobecných smluvních podmínek

Hästens Sängar AB si při jakékoli aktualizaci těchto webových stránek vyhrazuje právo na změny všeobecných smluvních podmínek. Tyto změny jsou pro vás závazné, a je tedy ve vašem zájmu tyto stránky pro informaci o aktuálně platných smluvních podmínkách pravidelně navštěvovat.

Vyhledejte nejbližší prodejnu