Gebruiksvoorwaarden

Hästens Sängar AB heeft deze website ter beschikking gesteld voor persoonlijk gebruik. U mag materiaal downloaden van de website voor niet-commercieel, persoonlijk gebruik, op voorwaarde dat u alle informatie in acht neemt m.b.t auteursrechten en andere eigendomsrechten opgenomen in de materialen. U mag de inhoud van deze website niet distribueren, wijzigen, verspreiden, hergebruiken, of de inhoud forwarden voor publieke of commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hästens Sängar AB. Dit geldt voor tekst, afbeeldingen, audio- en videomateriaal. De onderstaande algemene voorwaarden, inclusief alle wetten en voorwaarden relevant voor de website en het internet, is van toepassing op de gebruikers van deze website. Door deze website te bezoeken en gebruik te maken van deze website
aanvaardt u deze algemene voorwaarden.

Over handelsmerken en auteursrechten

"Hästens" is een geregistreerd handelsmerk van Hästens Sängar AB. De Hästens-handelsmerken en alle materialen op deze website zijn beschermd door auteursrecht, tenzij anders vermeld, en mogen niet worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hästens Sängar AB of een derde partij die betrokken is bij de constructie van de website.

Links van en naar externe websites

Hästens Sängar AB heeft niet alle websites gecontroleerd die linken naar deze website, en we kunnen niet verantwoordelijk gehouden worden voor de inhoud, een vertrouwelijkheidsbeleid of de functionaliteit van pagina's buiten deze site, zelfs als ze naar hier linken. Het bovenstaande geldt ook voor websites die via deze website kunnen worden bereikt.

Beperking van verantwoordelijkheid

De volledige inhoud van deze website wordt geleverd "zoals gezien", zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet. Hästens Sängar AB kan niet aansprakelijk gesteld worden voor directe, indirecte of incidentele schade die voortvloeit uit de toegang tot of het gebruik van de website. Hästens Sängar AB aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor schade of virussen die uw computer of andere eigendommen aantasten als gevolg van toegang tot of het gebruik van deze website, of van het overbrengen van materialen, gegevens, tekst, afbeeldingen, video of geluid van deze website, of die zijn oorsprong vindt op deze website en kan niet aansprakelijk gesteld worden om deze te compenseren.

Ingediende materialen, vragen en antwoorden, en deelname aan wedstrijden en quizzen

Hästens Sängar AB aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor op onze servers ingediende materialen. Hästens Sängar AB behoudt zich het recht voor om de ingediende materialen te gebruiken naar eigen goeddunken en zonder vergoeding. Als zodanig behoren materialen die werden ingediend in verband met wedstrijden, quizzen en andere activiteiten op de website toe aan Hästens Sängar AB, waardoor Hästens Sängar AB gratis gebruik kan maken van de ingediende materialen.

Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens zoals namen, adressen, telefoonnummers en e-mailadressen die naar ons gestuurd worden, zullen worden gebruikt in overeenstemming met de informatie op de pagina "Het gebruik van persoonlijke gegevens".

Herziening van de algemene voorwaarden

Hästens Sängar AB Hästens Sängar AB kan deze algemene voorwaarden te allen tijde herzien door deze pagina bij te werken. U bent gebonden aan deze veranderingen, en moet daarom deze pagina regelmatig bezoeken om de geldende voorwaarden te lezen.